Ögonfransförlängning

 

Ögonfransförlängning håller i 6-8 veckor beroende på hur snabbt de normala fransarna byts ut och hur bra man sköter om dem hemma. Fransarna växer i sk. cykler på 60-90 dagar. Fransar tappas alltså helt normalt hela tiden och vanligt är att var 3-5 vecka fylla på för att ersätta de man normalt fällt vid det laget. Ibland finns det mera och ibland mindre mängd man fyller på (lite beroende på hur många fransar som befinner sig i slutet av cykeln). Vanligt är också att man snabbare tappar förlängningarna på den sida man vanligtvis sover.

 

UNDVIK de första 24 h följande:

·        Dusch

·        Ögontvätt

·        Solbad

·        Användning av kräm runt ögonen

·        Mascara eller annat smink runt öga

·        Onödig vidröring av ögat

·        Bad

·        Bastu

·        Simning

·        Motion

·        Kontaktlinsvätskor

·        Att sova på mage

 

DAGLIG VÅRD:

·        De vanligaste orsakerna till att förlängningarna lossnar före den normala franslossningen sker är följande:

·        Vidberöring

·        Användning av oljehaltiga produkter 

·        Kraftig användning av mascara som sedan kräver mycket rengöring

·        Upprepad utsättande för hetta, såsom bad, bastu och solbad

 

 

 

Ripsienpidennys

 

Ripsipidennykset kestävät 6-8 viikkoa riippuen siitä miten nopeasti omat ripset vaihtuvat ja kuinka hyvin niistä pidetään huolta kotona. Ripset kasvavat ns. sykleinä, yleensä noin 60-90 päivää. Ripset putoavat siis luonnollisesti kasvunsa päätyttyä, joten 3-5 viikon välein tarvitaan täydentäviä ripsiä korvaaman pudonneet ripset. Joskus pitää täyttää vähän enemmän joskus pärjätään vähemmällä (riippuu paljon siitä missä vaiheessa sykliä useimmat ripset ovat). Tavallista on myös, että nopeammin pudottaa ripset sillä puolella millä useimmiten nukkuu.

 

VÄLTÄ ensimmäisten 24h:n aikana seuraavaa:

·        Suihku

·        Silmien pesu

·        Auringonotto

·        Voiteiden käyttö silmien alueelle

·        Ripivärin ja muun silmämeikin käyttö

·        Silmien ylimääräinen koskettelu

·        Kylpeminen

·        Saunominen

·        Uiminen

·        Liikunta

·        Piilolisnssinesteet

·        Vatsalleen nukkuminen

 

PÄIVITTÄINEN HOITO:

·        Yeisimmät syyt pidennysten putoamiselle ennen luonnollisten ripsiesi kasvukauden päättymistä ovat:

·        Ripsien koskettelu

·        Öljypohjaisten tuotteiden käyttö

·        Ripsivärin yletön käyttö joka vaatii liiallista puhdistamista

·        Toistuva altistuminen kuumuudelle, kuten kylpeminen, saunominen ja ruskettaminen